Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre umín

ALBUMINÁT soľ albumína
AMPELIT bituminózne alebo uhoľné bridlice, často pyritické
BIOLUMINISCENCIA svetielkovanie, spontánna luminiscencia niektorých živých organizmov
BORDÚRA ozdobná obruba, lem, ozdobný okraj tkaniny, iluminácie, nástennej maľby
BSA Bovine Serum Albumin
DURAL duralumín
ETA staré označenie istej časti japonskej sociálnej spodiny Burakumin (Buraku) alebo dnes nadávka pre túto vrstvu
HLINITAN soľ hydroxidu hlinitého, aluminát
ILUMINÁTOR maliar iluminácií
IMPERFEKTUM súminulý čas slovies