Výsledky vyhľadávania pre uma angl

ANALYZE skúmať, po anglicky
COOWNER spolumajiteľ, po anglicky
DSI Detailed Spectrum Investigation, podrobné skúmanie spektra (angl.skr.)
ERASER guma, po anglicky
EXAMINE skúmať, po anglicky
EXPLORE skúmať, po anglicky
HUMANE humanitný, po anglicky
STUDY skúmať po anglicky
TIRE pneumatika, po anglicky
TIRES pneumatiky, po anglicky