Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre umelý jazyk

DAJA umelý jazyk
IDO medzinárodný umelý jazyk, umelá reč
ILE umelý jazyk
INTERLINGUA umelý jazyk vytvorený na základe internacionalizmov
MEIDAL umelý jazyk (lingv.)
NEPO aposteriórny umelý jazyk
NOVIAL umelý analytický jazyk
OKCIDENTÁL jeden z umelých jazykov, vytvoril ho prof. de Wahl
RO Fosterov umelý jazyk z roku 1912, apriórny umelý jazyk
SPELIN umelý jazyk