Výsledky vyhľadávania pre umelý k

ALOPLASTIKA nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom
ANDROID umelý človek, robot napodobňujúci človeka
ARTEFAKT dielo ľudských rúk, umelý výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek, nástroj pračloveka (archeol.)
ARTIFICIÁLNY umelý, vyumelkovaný, strojený
ASTRIONIKA odbor zaoberajúci sa prístrojovým a elektronickým vybavením umelých kozmických telies
AVIVÁŽ úprava umelých vlákien a prírodného hodvábu počas spracovania, zjemnenie, zmäkčenie, osvieženie vzhľadu látky v špeciálnom roztoku
DAJA umelý jazyk
EFEKT umelý prostriedok vyvolania pôsobivého dojmu
EINSTEINIUM umelý transuránový prvok. zn. Es
GOLEM umelý človek z hliny