Výsledky vyhľadávania pre umelecká skupina

KOLÓNIA málo vyspelá krajina politicky a hospodársky ovládaná inou krajinou inonárodná skupina v cudzom etnickom prostredí skupina ľudí odlišná od prostredia v ktorom žije (umelecká kolónia) celok spravidla jednotných menších obytných domov súbor mnohých spo
SÚBOR hudobné teleso, umelecká skupina