Výsledky vyhľadávania pre umelecke dielo

ANTIKA grécky a rímsky starovek, umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia
ARTEFAKT umelecké dielo
DEBUT prvé umelecké dielo
DILÓGIA umelecké dielo zložené z dvoch častí
FANTÁZIA obrazotvornosť, výmysel, prelud, umelecké dielo vytvorené bez predlohy ako výplod obrazotvornosti, voľné spracovanie cudzích hudobných motívov
GÝČ naoko ľúbivé, ale z umeleckého hľadiska bezcenné dielo, nevkusný, paumelecký výtvor
HOROR hrôza, strach, umelecké dielo so strašidelnou tematikou
KLASIKA vrcholné obdobie antickej kultúry, umelecké dielo považované pre svoje vynikajúce hodnoty za trvalý vzor
PENTALÓGIA päťdielne umelecké dielo, súbor piatich umeleckých diel
PLASTIKA trojrozmerné umelecké dielo
ROMÁN väčšie slovesné umelecké dielo
SERIÁL umelecké dielo z viacerých častí a vydávané alebo predvádzané na pokračovanie
SOCHA umelecké dielo
SOCHA výtvarne sformovaná hmota, obyčajne figurálna, umelecké dielo
TEMATIKA okruh otázok alebo problémov, ktorými sa zaoberá niekoho úvaha, umelecké alebo vedecké dielo a pod., súhrn tém
TORZO neúplné umelecké dielo
TRILÓGIA trojdielne umelecké dielo