Výsledky vyhľadávania pre umelecky bezcenne dielo

GÝČ naoko ľúbivé, ale z umeleckého hľadiska bezcenné dielo, nevkusný, paumelecký výtvor