Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre umelecky smer na s

ABSTRAKCIONIZMUS nefiguratívny smer v umení, modernistický umelecký smer, ktorý kladie dôraz na abstraktné, iracionálne prvky
KINETIZMUS umelecký smer vnášajúci do tradičných výrazových prostriedkov dominantný prvok pohybu
KUBIZMUS umelecký smer zo začiatku 20. storočia zdôrazňujúci geometrické a priestorové rysy skutočnosti, podobný literárny smer, rozkladajúci predstavy a pocity do vzájomne sa križujúcich a pretínajúcich prvkov
NATURALIZMUS umelecký smer z konca 19. storočia zobrazujúci skutočnosť často až prehnane podrobne, najmä jej negatívne črty, názor na výlučnosť, oduševnelosť prírody
NEOREALIZMUS umelecký smer na začiatku 20. storočia
SENTIMENTALIZMUS prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť, umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia
SURREALIZMUS európsky avantgardný umelecký smer po 1. svetovej vojne usilujúci o spojenie skutočnosti so snovou fantáziou, nadrealizmus
SYMBOLIZMUS používanie symbolov, symbolický význam, symbolika, umelecký smer konca 19. storočia
VITALIZMUS umelecký smer, ktorý je založený na oslave života