Výsledky vyhľadávania pre umely

AJITA pravý a umelý hodváb
AKITA pravý aj umelý hodváb
AKMINIT umelý mramor
AKON umelý hodváb
ALOPLASTIKA nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom
AMBROID umelý jantár
ANDROID umelý človek, robot napodobňujúci človeka
ARTEFAKT dielo ľudských rúk, umelý výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek, nástroj pračloveka (archeol.)
ARTEFAKT umelý výtvor (odb.)
ARTIFICIÁLNY umelý, vyumelkovaný, strojený