Výsledky vyhľadávania pre umrtnost

LETALITA smrtnosť, letálnosť, úmrtnosť (lek.)
LETALITA úmrtnosť, demografický ukazovateľ počtu zomrelých na určitú chorobu z tisíc ľudí postihnutých touto chorobou
MORTALITA úmrtnosť (lek.)
NEOMORTALITA úmrtnosť novorodencov do 10 dní po narodení