Výsledky vyhľadávania pre umyselné

BOJKOTOVAŤ úmyselne nevziať do úvahy
DERELIKCIA úmyselné vzdanie sa vlastníctva veci
KAMPAŇ úmyselné a organizované ťaženie proti niekomu
KAMPAŇ väčšia jednorazová politická, propagačná a iná akcia, hlavné prevádzkové obdobie v niektorých priemyselných odvetviach a v poľnohospodárstve, napr. v cukrovarníctve, úmyselné a organizované ťaženie proti niekomu
NASCHVÁL schválne, úmyselne
PODVOD úmyselné oklamanie
SABOTÁŽ záškodníctvo, úmyselné poškodzovanie výrobného procesu alebo verejného majetku, marenie činnosti iných
SOFISTIKA úmyselné používanie klamných dôkazov
ŠIKANOVAŤ týrať, trápiť, robiť príkorie, klásť úmyselné prekážky
TRADICIONALIZMUS lipnutie na tradíciach, úmyselné udržiavanie starých zvykov a zvyklostí