Výsledky vyhľadávania pre unavit

OMARIŤ unaviť (kniž.)
UKONAŤ unaviť
USTAŤ unaviť sa
UŤAHAŤ unaviť (expr.)
UTAHAT unaviť, po česky
UŤAHAŤ unaviť, uštvať (hovor.)
UŽENÚŤ uštvať, unaviť
ZMORIŤ unaviť