Výsledky vyhľadávania pre unik angl

AIM komunikačný program (angl.skr.), instant messenger (skr.)
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications, rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (angl. skr.)
ECC Electronic Communications Committee, Výbor pre elektronické komunikácie (angl.skr.)
ERC European Radiocommunications Committee, Európsky výbor pre rádiokomunikácie (angl.skr.)
ERO European Radiocommunications Office, Európsky rádiokomunikačný úrad (angl.skr.)
ETS European Telecommunication Standard, európska telekomunikačná norma (angl.skr.)
GMPCS Global Mobile Personal Communications System by Satellite (skr.), globálny pohyblivý osobný komunikačný systém cez družicu (angl.skr.)
GSM Global System for Mobile Communication (skr.), systém globálnej mobilnej komunikácie (angl.skr.)
IBCN Integrated Broadband Communications Network, integrovaná širokopásmová komunikačná sieť (angl.skr.)