Výsledky vyhľadávania pre uno na 3 písmená

ALA doskový strunový nástroj
ALU jeden zo Šalamúnových ostrovov
CIN čínsky strunový hudobný nástroj
ČÁK uhorský šľachtic a vojvodca, svojich čias najmocnejší muž a nekorunovaný kráľ celého západného a stredného Slovenska, magnát, krajinský hodnostár (Matúš Čák Trenčiansky, 1252-1321)
DAR prezent, darček, podarúnok
HIV Human Immunodeficiency Virus, retrovírus spôsobujúci AIDS
IWP Immunologicals Working Party
JIR Junos Intermediate Routing (skr.)
KIN starý čínsky hudobný strunový nástroj
PIO jeden zo Šalamúnových ostrovov