Výsledky vyhľadávania pre uplatnenie prava pred sudom

ŽALOBA obvinenie niekoho pred súdom, uplatnenie práva pred súdom