Výsledky vyhľadávania pre upr text

APRETÚRA konečná úprava výrobku na zlepšenie vzhľadu a kvality, najmä kože, textilu a papiera, úprava textov pred odovzdaním do tlače
EDITÁCIA príprava, spracovanie a úprava textu na tlač
KOREKTOR kto robí korektúru, upravovateľ textu
KOREKTOR zariadenie samočinne upravujúce činnosť stroja alebo údaje meracieho prístroja, pracovník upravujúci text, vykonávajúci korektúru
TRANSKRIBOVAŤ prepisovať, písať iným spôsobom, prevádzať do iného druhu písma, písať cudzí text foneticky, upravovať skladbu pre iné obsadenie orchestra
TRANSKRIPCIA prepis, prevod textu, najmä cudzieho, úprava skladby pre iné nástrojové obsadenie