Výsledky vyhľadávania pre urobilo ohyb

HNULO urobilo pohyb
POHLO urobilo pohyb
UNOŽILO napnutou nohou urobilo pohyb nabok