Výsledky vyhľadávania pre usadená íl

BENTONIT hornina vytvorená zvetraním pyroklastických hornín, usadená hornina z ílovitých minerálov
BENTONIT usadená hornina z ílovitých minerálov
ÍLOVEC usadená hornina, zmes ílovitých minerálov