Výsledky vyhľadávania pre usadena

ARENIT usadená hornina psamit
ARKÓZA usadená hornina
BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
BENTONIT hornina vytvorená zvetraním pyroklastických hornín, usadená hornina z ílovitých minerálov
BENTONIT usadená hornina z ílovitých minerálov
DEPOT sklad (zastar.), usadená látka v sude
DROBA druh pieskovca, usadená morská hornina
HALIT usadená hornina
ÍLOVEC usadená hornina, zmes ílovitých minerálov
LÉS usadená hornina, spraš