Výsledky vyhľadávania pre usadenin roztokov

NEPTUNIZMUS hypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanickými a chemickými pochodmi z vodných roztokov, názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny