Výsledky vyhľadávania pre usmerňuj

LASER kvantový zosiľovač svetla zosiľujúci a usmerňujúci elektromagnetické žiarenie viditeľných vlnových dĺžok, kvantový generátor svetla
REGULUJ usmerňuj, upravuj
REGULUJEM usmerňujem
VEĎME usmerňujme
VEDÚ usmerňujú