Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ustal

AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
DEKATOVANIE úprava vlnených, polovlnených a bavlnených látok naparovaním, čím sa ustaľuje ich lesk a zabraňuje sa zrážaniu
DYMILA vypúšťala dym
ELIDOVAL vypúšťal hlásku (lingv.)
ELIMINOVAL vypúšťal, odstraňoval
FIXOVAŤ ustáliť
FRÁZA ustálené slovné spojenie, zvrat, lingvistická jednotka
FRÁZA ustálený slovný zvrat
FRAZÉMA model ustáleného spojenia
FRAZEOLÓGIA súhrn ustálených slovných spojení (lingv.)