Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre utri sa

INTERKOM systém na dorozumievanie vo vnútri určitého priestoru, napríklad medzi posádkou lietadla alebo základňovou a prenosnou časťou prenosného telefónu
INTRAALVEOLÁRNY nachádzajúci sa vnútri alveol
INTRAARTIKULÁRNY nachádzajúci sa vnútri kĺbu
INTRACEREBRÁLNY nachádzajúci sa vo vnútri mozgu
INTRAGÉNOVÝ nachádzajúci sa vo vnútri génu
INTRAMOLEKULÁRNY týkajúci sa javu prebiehajúceho vo vnútri molekuly
INTRANUKLEÁRNY nachádzajúci sa vnútri jadra bunky