Výsledky vyhľadávania pre uvažujuci

PRAGMATICKÝ vecný, praktický, zodpovedajúci potrebám praxe, dbajúci o vnútorné súvislosti, rozumne a chladne uvažujúci
REALISTA triezvo uvažujúci človek
ROZUMOVÝ chladno uvažujúci
ŠPEKULATÍVNY hĺbavý, premýšľavý, rozumovo uvažujúci, opierajúci sa o premyslenú úvahu, vypočítavý, riskantný