Výsledky vyhľadávania pre uve

ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom
AJE Acción Juvenil Española
AKCESIA prístup k už uzavretej zmluve, prírastok knižnice, pripojenie územia
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AKTIVIZÁCIA obnovenie činnosti, uvedenie do prevádzky alebo činnosti, zintenzívnenie činnosti
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ANONYMITA bezmennosť, neuvedenie zatajenie mena
ARŽAN skýtsky kurhan pri Tuve