Výsledky vyhľadávania pre uvedenie do prevádzky

AKTIVIZÁCIA obnovenie činnosti, uvedenie do prevádzky alebo činnosti, zintenzívnenie činnosti
INŠTALÁCIA súbor pomocných zariadení v budove (elektrických, vodovodných a pod.), zariadenia, organizovanie, uvedenie do prevádzky, uvedenie do funkcie