Výsledky vyhľadávania pre uvy

ANGIOPLASTIKA znovuvytvorenie poškodených ciev
ARTIKUL odsek zmluvy (hist.)
ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
BOSO bez obuvy, naboso
BOTAS značka športovej obuvy
DISPONENT obchodný splnomocnenec, konateľ, človek oprávnený viesť jednania a uzatvárať zmluvy menom firmy
FORSTER nemecký filozof, kritik Kantovho apriorizmu a Jacobiho iracionalizmu, prívrženec teórie spoločenskej zmluvy (Georg, 1754-1794)
HOBBES anglický filozof, mechanistický materialista, teoretik štátu a práva, teoretik spoločenskej zmluvy (Thomas, 1588-1679)
CHANUKA osemdňový židovský sviatok pripomínajúci víťazstvo Makabejských a znovuvysvätenie jeruzalemského chrámu v roku 164 pred n.l., sviatok svetiel
KOMPACISCENT účastník zmluvy zmluvná strana