Výsledky vyhľadávania pre uz priech

DALIS priechod, časť uzbeckého domu
KORIDOR veľká chodba, priechod, pruh štátneho územia na území iného štátu
OBŠTRUKCIA prekážka, zábrana, v parlamente zmarenie prijatia zákona kladením rôznych prekážok, uzavretie priesvitu, nepriechodnosť (napr. čriev) spôsobená nádorom alebo cudzím telesom, zápcha
TRANZIT prechod, priechod, prejazd, preprava cez územie iného štátu
ÚVOZ úzky priechod