Výsledky vyhľadávania pre uzavretie na o

KLAUZÚRA odlúčenosť, uzavretie, neprístupný priestor, napr. v kláštore, vodná nádrž na splavovanie dreva, klauza
LUNETA uzáver na rýchle uzavretie banských chodieb v prípade požiaru
OBŠTRUKCIA prekážka, zábrana, v parlamente zmarenie prijatia zákona kladením rôznych prekážok, uzavretie priesvitu, nepriechodnosť (napr. čriev) spôsobená nádorom alebo cudzím telesom, zápcha
OKLÚZIA uzavretie, skus, záver, uzáver, prekážka, zábrana, v meteorológii proces uzatvárania teplého sektoru frontálnej tlakovej níže, spojenie teplého a studeného frontu, schopnosť tuhých látok pohlcovať plyny