Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre váňa

ABEND ligand - koordinovaná skupina molekúl
ABRAZÍVUM veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie
ADSORBÁT pohlcovaná látka
ADVOKÁCIA vykonávaná činnosť advokáta
AFEKTA afektovaná žena (slang.)
AGÁVA tropická rastlina pestovaná plantážnicky pre sisalové vlákna
AGROCHEMIKÁLIA chemikália používaná na poľnohospodárske účely
AGROCHEMIKÁLIA chemikália používaná v poľnohospodárstve, napr. syntetické hnojivo
AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
AKRIDÍN organická zlúčenina nachádzajúca sa v antracénovom oleji, používaná vo farmaceutickom priemysle