Výsledky vyhľadávania pre výš

A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
ABDIKOVAŤ vzdať sa trónu, vysokej funkcie, či úradu
ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ABOVE výš, po anglicky
ABRAXAS meno najvyššej bytosti
ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom, lek. výškrab, obrusovanie zubov
ABRÁZIA výškrab (lek.)
ABSOLUTÓRIUM vysvedčenie o absolvovaní školy
ABSOLVOVAL ukončil školu alebo kurz, vyštudoval