Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre výber

AC axiom of choice (skr.), axióm výberu (angl.skr.)
ALBUM kniha so zbierkou fotografií, známok a pod., výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy
ANALEKTÁ výber zo slovesných diel, zbierka básní, zbierka citátov z vedeckých prác
ANTOLÓGIA výber z literárnych diel viacerých autorov
ASZÚ druh kvalitného výberového tokajského vína
ASZÚ tokajský výber
BAGÁŽ batožina, nevyberaná spoločnosť, zberba
BAGÁŽ nevyberaná spoločnosť, zberba
BARBARSKÝ hrubý, nevyberaný
BURLESKNÍ hrubo poňatý humor, nevyberavá komika