Výsledky vyhľadávania pre výbušnin

AMONAL banícka výbušnina, trhavina, druh výbušniny, druh trhaviny, banská výbušnina
AMONIT druh baníckej trhaviny, nitramín, druh výbušniny
AMONIT výbušnina
BRIZANCIA schopnosť výbušniny vyvolať trieštivý účinok
CYKLOTOL druh silnej výbušniny
DEFLAGRÁCIA prvá fáza výbuchu výbušniny, vznietenie
FULMINÁT výbušnina
GRANÁT druh zbrane, druh munície naplnený výbušninou
HEXOGÉN cyklonit druh výbušniny slabikách
INICIATÍVA podnet, popud, počiatočný krok, podnetnosť, podnikavosť u výbušnín prostriedok na vyvolanie výbuchu