Výsledky vyhľadávania pre výkal

ARGAL ázijské palivo, usušené výkaly dobytka používané ako palivo
ARGAL usušené výkaly dobytka, ázijské palivo, suché lajno, druh paliva v Ázii
BOBOK výkal menších hlodavcov
DEJEKCIA bezprávne vypudenie z držby, výkaly, vylučovanie
DEJEKT výkaly (lek.)
EGESTA telesné výkaly, stolica, zvratky
FEKÁLIE výkaly
HNOJ výkaly a moč zvierat
KAKAL vypúšťal výkaly (dets.)
KAKALI vylučovali výkaly (det.)