Výsledky vyhľadávania pre výkonný organ

APARÁT výkonný orgán, úrad a jeho pracovníci
BIRO vedúci výkonný orgán
BYRO výkonný orgán organizácie
BYRO výkonný politický orgán
EFEKTOR výkonný orgán reagujúci na podnet
EFEKTOR výkonný orgán, ktorý reaguje na podráždenie receptora, napr. sval alebo žľaza, zariadenie umožňujúce vykonávať jednotlivé úkony, napr. chápadlo, nasadzovač matíc, zváracia pištoľ a pod.
VLÁDA výkonný orgán štátnej moci