Výsledky vyhľadávania pre výnimočne

EXTRA výnimočne
GENERALISSIMUS výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosť veliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora
LUMEN v ironickom zmysle výnimočne nadaný človek
OJEDINELE výnimočne
SLÁVA výnimočné verejné uznanie