Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre výrazný

AGLOBÚLIA výrazný pokles počtu červených krviniek
BÍT výrazný rytmický tep
ČERTICA veľmi priebojná žena s výraznými zápornými al. kladnými vlastnosťami
FRAPANTNÝ nezvyčajný, nápadný, výrazný, prekvapujúci (kniž.)
CHRONOGRAM v latinských nápisoch údaj letopočtu výrazným písmom
LAPIDÁRNY neobyčajne veľký, výrazný, stručný a výstižný
MAGNETOSFÉRA rozsiahly priestor v okolí Zeme s výrazným magnetickým poľom
MANIÉRE zvyky, ustálené spôsoby práce alebo konania, vyumelkovaný, nevýrazný umelecký prejav, spoločenské chovanie, spôsoby
MARKANTNÝ nápadný výrazný význačný
MARKATO výrazný prednes (hud.)