Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre výsledk

BATÉRIA ucelený súbor psychologických testov, ktorých výsledky sa kombinujú (psych.)
BILANCOVANIE porovnávanie výsledkov za určité obdobie, zostavovanie bilancie
BLANÁR slovenský jazykovedec, najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky (Vincent, *1920)
DETERMINÁCIA vzťah, ktorého výsledkom je podraďovací sklad, synonymum určovanie (jazyk.)
DIELA výsledky umeleckej činnosti
INDIVIDUALIZMUS zdôrazňovanie a uprednostňovanie osobných záujmov, zdôrazňovanie významu jednotlivca, výklad spoločenských javov ako výsledku činnosti jednotlivcov
INTENZÍVNY silný, účinný, mohutný, usilujúci o dosiahnutie najlepšieho výsledku, idúci do hĺbky, opak extenzívneho
KONTRAPRODUKTÍVNY nevhodne pôsobiaci, pôsobiaci proti výsledku alebo riešeniu, brzdiaci
MAXIMALIZMUS úsilie o dosiahnutie najvyšších výsledkov bez ohľadu na podmienky a možnosti
PARKINSON britský historik a spisovateľ, autor Parkinsonových zákonov, ktoré sú výsledkom analýzy byrokratickych mechanizmov modernej spoločnosti (Cyril Northcote, 1909-1993)