Výsledky vyhľadávania pre výsmešný

IRONICKÝ uštipačný, posmešný, výsmešný
KAUSTICKÝ leptavý, žieravý, ironický, výsmešný