Výsledky vyhľadávania pre výstup dat

DEBUTOVAŤ prvý raz verejne vystúpiť, vydať alebo inak zverejniť svoje prvé dielo
OUTPUT výstup, výsledok výroby, výstupná informácia, výstup dát