Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vývoj spoločnosti

BARBARSTVO obdobie vývoja ľudskej spoločnosti pred nástupom civilizácie, kultúrna nevzdelanosť, nekultúrnosť
ILLICH chorvátsko-rakúsky filozof a anarchista a kritik vývoja spoločnosti (Ivan, 1926-2002)
INŠTITUCIONALIZMUS ekonomický a sociologický smer, ktorý vidí základ vývoja spoločnosti v inštitúciach a inštitútoch
KATALYZÁTOR stimulátor ďalšieho vývoja, organizátor v spoločnosti a hospodárstve (všeob.)
PATRIARCHÁT opak matriarchátu, stupeň vo vývoji spoločnosti, v ktorom vedúcu úlohu hrá muž
POSTINDUSTRIALIZMUS teória vývoja spoločnosti po priemyselnej ére
TECHNOLOGIZMUS smer nadradzujúci úlohu výroby a techniky vo vývoji spoločnosti nad všetko ostatné