Výsledky vyhľadávania pre vědy

ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
BALNEOLÓGIA časť lekárskej vedy skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus a určujúca správny postup kúpeľnej liečby
BERNAL britský fyzik, sociológ vedy, verejný činiteľ (John Desmond, 1901-1971)
BLUMENBERG nemecký filozof kultúry a historik vedy, profesor v Münsteri (Hans, 1920-1996)
BOPP nemecký jazykovedec, zakladateľ indoeurópskej porovnávacej jazykovedy, sanskritológ (Franz, 1791-1867)
BOVET švajčiarsky pedagóg, priekopník experimentálnej a funkcionálnej vedy o výchove (Pierre, 1878-1965)
BREZINKA nemecký pedagóg, predstaviteľ smeru analytickej vedy o výchove v nemeckej pedagogike (Wolfgang, *1928)
BUDIL český novinár a významný popularizátor vedy (Ivo, 1933-2007)
CARNAP nemecko-americký filozof a logik, predstaviteľ neopozitivizmu a filozofie vedy (Rudolf, 1891-1970)
DACIA dánsky filozof, lingvista a teoretik vedy (Boetius de, ???-asi 1277)