Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre vĺa

AANIPADA sumerský vládca Uru
ABAKA druh vlákna
ABAKA manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka
ABANDON zrieknutie sa práva vlastníctva (práv.)
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABAS argejský vládca
ABIMELECH vládca Geraru (18. stor. pred Kr.)
ABLAJ stredoveký vládca
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABNORMÁLNY nenormálny, mimoriadny, nezvyčajný, zvláštny, odlišný, nezodpovedajúci pravidlu