Výsledky vyhľadávania pre v poriadku

ALL RIGHT súhlasím, dobre, v poriadku
ANARCHIA bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok, porušenie spoločenského poriadku
ANASTROFA prevrátenie poriadku slov vo vete
CAJG náradie, náčinie, pevná bavlnená látka na šitie pracovného oblečenia, byť v cajgu – byť v poriadku
DEMETER v starogréckom bájosloví bohyňa úrody, roľníctva a občianskeho poriadku
FIT v poriadku, v dobrej forme, po anglicky
GAB dávaj do poriadku (nár.)
HÓRA grécka bohyňa ročných období a poriadku v prírode
CHARTER nájom lodí alebo lietadiel na jednu alebo obmedzený počet plavieb alebo letov mimo pravidelného cestovného poriadku
OK anglický súhlas, dobre, všetko v poriadku (z angl.)