Výsledky vyhľadávania pre v celk

ABSORPCIA celkový dopyt národného hospodárstva po statkoch a službách (ekon.)
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA zlúčenie dvoch alebo viacerých molekúl do väčšieho celku
ALIKVOTNÝ pomerný, úmerný podielu, obsiahnutý bezo zvyšku, pripadajúci na určitú časť celku
APODIKTICKÝ nezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný
ASEMBLER vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu do jedného celku
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
ASTÉNIA celková telesná ochablosť malátnosť
ATC average total cost (skr.), priemerné celkové náklady (angl.skr.)
AUDIOVÍZIA prístroje a zariadenia na vytváranie a prezentáciu zvukových a zrakových celkov