Výsledky vyhľadávania pre v chemický prvok

ACCURENTUM chemický prvok v sérii Star Trek
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
BÁRIUM chemický prvok (zn. ba)
BIZMUT chemický prvok Bi
BIZMUT chemický prvok, lesklý krehký kov
BIZMUT chemický prvok, lesklý, krehký kov pridávaný do bronzu, značka Bi
ERBIUM chemický prvok (Er)
FLEROVIUM chemický prvok, značka Fl