Výsledky vyhľadávania pre v daka

AJ AJ citoslovce bedákania
AJAJ citoslovce bedákania
AJAJAJ citoslovce radosti, citoslovce bedákania
AJVAJ citoslovce bedákania
AJVAJ židovské bedákanie
ASIMOV americký spisovateľ a biochemik známy vďaka svojim sci-fi knihám a populárno-vedeckým prácam (Isaac, 1920-1992)
ASKRIPCIA dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu
BEDA citoslovce bedákania
BOŽEKAŤ bedákať, horekovať (poet., hovor.)
BRANAGH britský herec a filmový režisér, známy najmä vďaka svojim filmovým adaptáciám shakespearových hier (Kenneth, *1960)