Výsledky vyhľadávania pre v diskusi

BRAINSTORMING okamžitý nápad, náhla inšpirácia, hľadanie nových nápadov metódou voľnej spontánnej diskusie na určenú tému
DEBATA rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov
DIŠKURZ rozhovor, debata, diskusia
DIŠPUTA učená diskusia, vedecká rozprava
CHAT internetová diskusia
KOLOKVIUM diskusia, rozhovor, pohovor, druh ústnej semestrálnej skúšky na vysokej škole
KONVERZÁCIA rozhovor, diskusia, najčastejšie spoločenského charakteru
MODERÁTOR redaktor ktorý vedie diskusiu
NAMIETAL oponoval v diskusii
OPONENT kto oponuje v diskusii