Výsledky vyhľadávania pre v s á k n o u t

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
A CAPELLA skladba interpretovaná hudobníkmi unisono
A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
Á JOUR [ažúr] načas, nemeškať, neoneskorovať sa (kniž.)
À JOUR načas, nemeškať (byť v ažurite), v určený deň dokončené
Á LA BAISE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baisse
Á LA BAISSE špekulácia na pokles kurzu cenných papierov na burze, tiež á la baise
Á LA HAUSSE špekulácia na stúpanie kurzu cenných papierov na burze