Výsledky vyhľadávania pre v starom egypte

ABAK abeceda v starom Egypte
ABAKUS abeceda v starom Egypte, u starých Rimanov ozdobný stolík, graficky znázornený vzťah dvoch alebo viacerých funkcií
APIS staroegyptský posvätný býk, posvätný býk starých Egypťanov, posvätný býk v starom Egypte, egyptské božstvo
CHONTAMENTI boh, ktorého uctievali v starom Egypte
KA duša v starom Egypte
KA pojem duše u starých Egypťanov, pojem duše v starom Egypte, pojem ľudskej duše u Egypťanov
MAMELUK feudál v starom egypte
NOM správna jednotka v starom Egypte
PAPYRUS šachor, vodná rastlina nílskej delty, zlepené prúžky listov tejto rastliny používané v starom Egypte ako materiál na písanie, rukopis písaný na papyruse